Biografi

Hej! Jag är en envis entusiastisk konstnär, feministsmed, och kulturskole lärare. Jag är en av 10 st grundare av konstnärskoperativet Not Quite (där jag verkar i styrelsen) som bildades 2002. Not Quite är en mycket omtyckt kultur/turistatraktion i Dalsland som ligger i ett nedlagt papperbruk i Fengersfors.

Jag har många strängar på min lyra, bl a har jag nyligen bildat Paracraft.nu ihop med Projektansvarig Göran Johansson och verksamhetsledare Elin Guldåker. Vi verkar för fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta/blinda deltagare att kunna utöva idrott ihop med konst hantverk, samt bedriver kurser/läger utbildningsfilmer och utvecklar ett nationellt kunskapscenter med säte i Fengersfors ihop med medlemmar ur Not Quite och studenter från H.D.K Göteborgs Universitet.

I mitt konstnärskap drivs jag av feministiska frågeställningar såsom lika rätt för alla männinskor att få utöva konst och hantverk var och en efter sina förutsättningar och induviduella behov. Jag håller i smides och skulptur kurser för privatpersoner och teambuildingar.

I min mastersexamen 2016 berörde jag och undersökte jag ämnet “metoo” innan det slog igenom året efter i internationellt, med mitt arbete som hette “Sexuella trakasserier” där jag representerade i olika utställningar nationellt med mina smidda bh:ar i metall.

Nu allra senast 2020 blev jag belönad med Johan Ahlbäcks stiftelse och utmärkelse på 25 000 kr i arbetarkonstens anda för mina smidda och avbildade kvinnor ur historien 1940-talets efterkrigstidens verkstadsindustri.

Paracraft ” Ett aktivt liv i rörelse” Rör på kroppen utveckla knoppen.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!